De Opleiding  Antroposofische  Geneeskunde bestaat uit een algemene interdisciplinaire Basismodule en een beroepsspecifieke Vervolgopleiding. De opleiding is zo opgezet dat de deelnemer deze (in principe) gecombineerd kan worden met een lopende praktijk. Het Certificaat Antroposofisch Arts kan verkregen worden door degene die de gehele opleiding met succes doorlopen heeft, geregistreerd is als arts en lid is van de NVAA.

Lees ook: waarom antroposofische geneeskunde?

Klik hierboven op de afbeeldingen om een module te selecteren.

Waarom antroposofische geneeskunde?

De studie geneeskunde is een gedegen vakopleiding. De student wordt vertrouwd gemaakt met de uitgebreide kennis en mogelijkheden die de wetenschap heeft gebracht. Toch ervaren steeds meer artsen dat die opleiding weliswaar uitstekend is, maar ook haar beperkingen heeft.

Kenmerkend is dat vooral ‘vanuit het hoofd’ wordt gewerkt. Het geheel wordt verklaard door wat ‘onder een vergrootglas’ wordt gezien: cellen, moleculen, ziekteverwekkers. Maar is dat de enige manier waarop je kan begrijpen hoe de mens in elkaar zit, hoe ziekteprocessen verlopen, en wat er nodig is om weer beter te worden? Welke therapeutische mogelijkheden kan een andere blik opleveren? Wat ís gezondheid eigenlijk? En hoe zit het met ons gevoel, ons inlevingsvermogen? In de opleiding Antroposofische Geneeskunde wordt geprobeerd om op deze vragen een duidelijker antwoord te geven. Het zoeken naar een grotere samenhang tussen processen in de mens, en tussen de mens en zijn omgeving en de natuur krijgen hierbij veel aandacht. Dit gebeurt op een manier die net zo gedegen, zorgvuldig en voorstelbaar is als de gangbare universitaire studie, en die tegelijkertijd recht doet aan hoofd én hart.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een opleiding, of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.