U leert…

De Interdisciplinaire Basismodule biedt u een aantal ontwikkelingsmogelijkheden. U kunt zich beroepsmatig verder ontwikkelen vanuit een antroposofisch perspectief, aansluitend bij uw praktijkervaring en beroepsidentiteit.

Na afronding van de Basismodule kunt u de bijdrage van de antroposofie aan de zorg op meerdere gebieden herkennen en toepassen. Uw visie op de gezonde en de zieke mens, en de vormen van zorg die geboden kan worden krijgt meer diepgang. Daarmee is de Basismodule een eerste bouwsteen in uw professionele specialisatie als antroposofisch zorgverlener. Daarna of daarnaast kunt u een beroepsspecifiek traject volgen om uw competenties te vergroten.

Didactiek

Didactische methoden die ingezet worden zijn: interactieve colleges, werkgroepen, casuïstiekbesprekingen, kunstzinnige activiteiten, biografisch werk, zelfstudie en intervisie. Door de interdisciplinaire samenstelling van de groepen hebt u de gelegenheid uw blik te verruimen en van elkaar te leren. Gedurende het jaar werkt u een werkboek met huiswerkopdrachten door onder begeleiding van een tutor, een ervaren antroposofisch arts.

Competenties

U leert antroposofische concepten doorleven en doorzien, aansluitend op uw eigen ervaringen. Uw visie op patiënten of cliënten wordt verbreed en verklaringsmodellen en behandelingsstrategieën bieden de ruimte voor creatieve en geïndividualiseerde probleemoplossingen. Daardoor kunt u uw eigen ervaringen in een antroposofische context plaatsen en vergroot u uw kwaliteiten als hulpverlener.

Daarnaast ontwikkelt u een geschoolde zelfreflectie. Op verschillende manieren komen vragen aan de orde als: Hoe sta ik in mijn beroep? Wat wil ik met mijn talenten? Het programma biedt ruimte voor het vinden van eigen motieven en intenties.